Lars Björklund -dikter och föreläsningar


Föreläsare och författare 

Arbetar som kaplan på Sigtunastiftelsen

och sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset i Uppsala


Kontakt: dikteroforelasningar@icloud.com

Mobil: 0707596030Följ mig på: instagram.com/larsdikter