Lars Björklund dikter och föreläsningar

Föreläsare och författare
Har arbetat som kaplan på Sigtunastiftelsen 

och sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset i Uppsala


Boka föreläsningar och utställningar:
dikteroforelasningar@icloud.com
0707596030

Aktuella utställningar 

25 april - 15 juliTrollhättans kyrka
5 maj -17 september, Ersta kyrka
juni-30 juni, Barkarö kyrka