Lars Björklund dikter och föreläsningar
Allt är en början

Föreläsare och författare
Har tidigare arbetat som kaplan på Sigtunastiftelsen 

och sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset i Uppsala


Boka föreläsningar och utställningar:
dikteroforelasningar@icloud.com
0707596030