Lars Björklund dikter och föreläsningar

Föreläsare och författare
Har arbetat som kaplan på Sigtunastiftelsen 

och sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset i Uppsala


Boka föreläsningar och utställningar:
dikteroforelasningar@icloud.com
0707596030

Aktuella utställningar 


5 maj -17 september, Ersta kyrka
14 augusti - 30 september, Aneby kyrka