Föreläsningar

  • Etik och livsfrågor
  • Hur ska jag orkaom att vara anhörigvårdare 
  • Hur ska jag orka - om att arbeta nära lidande och död
  • Det som ger hoppet liv - Vad behövs för att ett nytt hopp ska bli till när allt är förlorat
  • Att möta människor i sorg och kris 
  • Modet att ingenting göra - vad säger vi när ingen tröst finns, vad gör vi när ingenting kan göras
Jag föreläser också 
tillsammans med Kerstin Dillmar
med teman utifrån de böcker vi skrivit.
  • Identitet och uppdrag - själavård när livet går sönder
  • Kan du förstå mig? - om livet frågorna och sorgen
  • Rum för livet - att hitta språk för verkligheten
  • Vara skillnad - om tröst och mod att finnas
https://www.argument.se/forelasare/kerstin-dillmar-och-lars-bjorklund/

Boka en föreläsning:

dikteroforelasningar@icloud.com

070 7596030