Kontakt

Jag erbjuder föreläsningar med följande innehåll: 

  • Etik och livsfrågor. 
  • Hur ska jag orka, om att vara anhörigvårdare. 
  • Det som ger hoppet liv.
  • Att möta människor i sorg och kris. 
  • Modet att ingenting göra.


dikteroforelasningar@icloud.com

070 7596030